Služby

Kvôli čomu ľudia najčastejšie vyhľadajú psychoterapiu

 • problémy s komunikáciou, problémy vo vzťahoch (partnerských, rodinných, pracovných, vo vzťahu k Bohu a pod.), osamelosť
 • nízke sebavedomie, nadmerná hanblivosť, nespokojnosť so sebou, ťažkosti povedať nie a stanoviť si hranice s inými ľuďmi
 • traumatické a náročné životné zážitky, straty, rozchody, rozvody
 • depresívny stavy, úzkostné stavy, strachy
 • psychosomatické ochorenia
 • ťažkosti v sexuálnej oblasti
 • ťažkosti s výchovou, ťažkosti s učením
 • poruchy príjmu potravy, závislosti
 • poruchy spánku, stres, napätie, vyhorenie, workoholizmus
 • problémy týkajúce sa duchovného života či životnej filozofie, hľadanie zmyslu života
 • dôležité rozhodovanie, túžba po väčšom sebapoznaní, celková nespokojnosť v živote
 • túžba po sebarozvoji