Profil

Vzdelanie

(2019) Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, inauguračné konanie (Prof.), Sociálna a pracovná psychológia.

(2014) Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, habilitačné konanie (doc.), Sociálna a pracovná psychológia.

(1998-2001) Filozofická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, interné doktorandské štúdium (PhD.), Psychológia.

(1993-1998) Filozofická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, magisterské štúdium (Mgr.), Psychológia.

Prax

Založenie Inštitútu terapie zameranej na emócie EFT Institute Slovakia.

Certifikovaná terapeutka, supervízorka a trénerka v individuálnom aj párovom modely EFT (Terapie zameranej na emócie) v rámci International Society for Emotion-focused therapy.

Zápis do Zoznamu psychoterapeutov Slovenskej Republiky od roku 2007.

Licencia  v Slovenskej komore psychológov od roku 2007.

Samostatná psychoterapeutická činnosť od roku 2007, predtým poradenská a psychoterapeutickú činnosť v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni, v psychologickej poradni zriadenej pri občianskom združení Charita Blumentál.

Vedenie psychoterapeutických výcvikov v Terapii zameranej na emócie – individuálnej, párovej aj rodinnej.

Cvičná terapeutka pre ľudí v psychoterapeutických výcvikoch.

Vysokoškolský pedagóg Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského v Bratislave.

Kouč a trénerka komunikačných a manažérskych zručností.

Kvalifikácia

Kontinuálne vzdelávanie v psychoterapii: výcvik terapie zameranej na emócie – párová, rodinná terapia a individuálna (Emotion Focused Therapy) v Írsku, Číne, Nemecku, Taliansku, Nórsku a Kanade. Ďalšie vzdelávanie: terapia zameraná na súcit, budovanie komunít, budovanie pracovných tímov, satirovská terapia, dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii.

(2021) Výcvik v psychoterapii Advanced Online Emotion focused therapy for couples so Serine Warwar, online, Switzerland

(2021) Výcvik v psychoterapii Polyvagal therapy s Deb Dana, online, v Dubline, v Írsku

(2021) Výcvik v psychoterapii Emotion focused skills training s Joanne Dolhanty, online, Slovensko

(2020-2019) Výcvik v Cultivating Emotional Balance Teacher Training s Eve Ekman, Ryan Redman, v  Soquel, Kalifornia, USA.

(2019) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy skills s Joanne Dolhanty v Berlíne, v Nemecku.

(2019) Výcvik v psychoterapii v Gottmans couple therapy s John a Julie Gottman, v Oslo, v Nórsku.

(2018) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy skills s Joanne Dolhanty v Mníchove, v Nemecku.

(2018) Výcvik v psychoterapii Compassion focused therapy advanced skills s Nicola Petrochi v Bratislave, na Slovensku.

(2018) Výcvik v psychoterapii Compassion focused therapy basic skills s Nicola Petrochi v Bratislave, na Slovensku.

(2017) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy s Les Greenberg v Šhangaji, v Číne.

(2016) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy s Les Greenberg, Ladislav Timulak, v Prahe, v Česku.

(2016) Výcvik v psychoterapii Emotion focused family therapy s Joanne Dolhanty v Bratislave, na Slovensku.

(2016) Výcvik v psychoterapii Emotion focused family therapy s Joanne Dolhanty v Oslo, v Nórsku.

(2015) Výcvik v psychoterapii Emotion focused couple therapy s Les Greenberg, Serine Warwar, Rhonda Goldman, v Bergene, v Nórsku.

(2013) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy s Les Greenberg, v Toronte, v Kanade.

(2012) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy s Les Greenberg, Ladislav Timulak, v Dubline, v Írsku.

(2012) Výcvik v psychoterapii Emotionally focused couple therapy so Sue Johnson v Miláne, v Taliansku.

(2011) Príprava na výkon práce v zdravotníctve SZU.

(2010) Zápis do Zoznamu mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR.

(2008) Zápis do Zoznamu psychoterapeutov Slovenskej Republiky Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť.

(2004-2007) Výcvik v systemickej psychoterapii, ISZ Košice, Slovensko.