Profil

Vzdelanie

(2019) Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, inauguračné konanie (Prof.), Sociálna a pracovná psychológia.

(2014) Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, habilitačné konanie (doc.), Sociálna a pracovná psychológia.

(1998-2001) Filozofická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, interné doktorandské štúdium (PhD.), Psychológia.

(1993-1998) Filozofická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, magisterské štúdium (Mgr.), Psychológia.

Prax

Založenie Inštitútu terapie zameranej na emócie EFT Institute Slovakia.

Certifikovaná terapeutka, supervízorka a trénerka v individuálnom aj párovom modely EFT (Terapie zameranej na emócie) v rámci International Society for Emotion-focused therapy.

Zápis do Zoznamu psychoterapeutov Slovenskej Republiky od roku 2007.

Licencia  v Slovenskej komore psychológov od roku 2007.

Samostatná psychoterapeutická činnosť od roku 2007, predtým poradenská a psychoterapeutickú činnosť v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni, v psychologickej poradni zriadenej pri občianskom združení Charita Blumentál.

Vedenie psychoterapeutických výcvikov v Terapii zameranej na emócie – individuálnej, párovej aj rodinnej.

Cvičná terapeutka pre ľudí v psychoterapeutických výcvikoch.

Vysokoškolský pedagóg Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského v Bratislave.

Kouč a trénerka komunikačných a manažérskych zručností.

Kvalifikácia

Kontinuálne vzdelávanie v psychoterapii: výcvik terapie zameranej na emócie – párová, rodinná terapia a individuálna (Emotion Focused Therapy) v Írsku, Číne, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku, Nórsku a Kanade. Ďalšie vzdelávanie: terapia zameraná na súcit, budovanie komunít, budovanie pracovných tímov, somatická terapia traumy, polyvagálna terapia, satirovská terapia, dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii.

(2021-2024) Špecializačné štúdium Poradenská psychológia SZU, Bratislava, Slovensko.

(2023) Certifikácia v terapii zameranej na emócie pre páry – certified EFT couple therapist, EFT couple supervisor, EFT couple trainer, prof. Les Greenberg, online, Kanada

(2022-2023) Výcvik v psychoterapii Somatická terapia traumy – Somatic trauma therapy, Babette Rothschild, online, UK/USA

(2022) Certifikácia v terapii zameranej na emócie pre jednotlivcov – certified EFT therapist, supervisor, trainer, Les Greenberg, online, Kanada

(2022) Výcvik v psychoterapii EFT pre komplexnú traumu – Emotion focused therapy training for complex trauma, Antonio Pascual-Leone Leuven, Belgicko

(2022) Výcvik v psychoterapii pre poruchy príjmu potravy – Emotion focused therapy training for eating disorders, Joanne Dolhanty, online, Kanada

(2022) Výcvik v psychoterapii EFT pre skupiny – Emotion focused therapy for groups, Sarah Thompson a Laura Girz, online, Kanada

(2021) Výcvik v psychoterapii Advanced Online Emotion focused therapy for couples, Serine Warwar, online, Switzerland

(2021) Výcvik v psychoterapii Polyvagal therapy, Deb Dana, online, Írsko

(2021) Výcvik v psychoterapii Emotion focused skills training, Joanne Dolhanty, online, Slovensko

(2020-2019) Výcvik v Cultivating Emotional Balance Teacher Training, Eve Ekman, Ryan Redman, Soquel, Kalifornia, USA.

(2019) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy skills, Joanne Dolhanty, Berlín, Nemecké.

(2019) Výcvik v psychoterapii v Gottmans couple therapy, John a Julie Gottman, Oslo, Nórsko.

(2018) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy skills, Joanne Dolhanty, Mníchov, Nemecko.

(2018) Výcvik v psychoterapii Compassion focused therapy advanced skills, Nicola Petrochi, Bratislava, Slovensko.

(2018) Výcvik v psychoterapii Compassion focused therapy basic skills, Nicola Petrochi, Bratislava, Slovensko.

(2017) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy, Les Greenberg, Šhangai, Čína.

(2016) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy, Les Greenberg, Ladislav Timulak, Praha, Česko.

(2016) Výcvik v psychoterapii Emotion focused family therapy, Joanne Dolhanty, Bratislava, Slovensko.

(2016) Výcvik v psychoterapii Emotion focused family therapy, Joanne Dolhanty, Oslo, Nórsko.

(2015) Výcvik v psychoterapii Emotion focused couple therapy, Les Greenberg, Serine Warwar, Rhonda Goldman, Bergen, Nórsko.

(2013) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy, Les Greenberg, Toronto, Kanada.

(2012) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy, Les Greenberg, Ladislav Timulak, Robert Elliott, Dublin, Írsko.

(2012) Výcvik v psychoterapii Emotionally focused couple therapy, Sue Johnson, Miláno, Taliansko.

(2011) Príprava na výkon práce v zdravotníctve SZU.

(2010) Zápis do Zoznamu mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR.

(2008) Zápis do Zoznamu psychoterapeutov Slovenskej Republiky Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť.

(2004-2007) Výcvik v systemickej psychoterapii, ISZ Košice, Slovensko.