Otázky

Ako zistím, či potrebujem psychoterapiu ako jednotlivec?

Tu je niekoľko ukazovateľov, ktoré vám pomôžu sa zorientovať, kedy je dobré vyhľadať psychoterapiu:

 • Ste znepokojený/á ohľadom niečoho vo vašom živote a v poslednej dobe sa to ešte zhoršuje.
 • Mávate ťažkosti sa sústrediť na prácu alebo na štúdium kvôli myšlienkam a pocitom ohľadom problému.
 • Ak ste už sami skúšali zredukovať problémy rôznymi spôsobmi a nebolo to úspešné.
 • Vyhľadali ste si už na internete alebo v dostupnej literatúre informácie o probléme, ktorý vás trápi.
 • Môžete vyplniť dotazník (je v anglickom jazyku), ktorý Vám povie, či je vhodné vyhľadať psychoterapeuta.

Ako zistíme, či potrebujeme psychoterapiu ako pár?

V rozpore s bežne rozšíreným presvedčením, podľa výskumov nie je určujúcim kritériom nefunkčného manželstva množstvo hádok, ale skôr emocionálna vzdialenosť medzi manželmi či partnermi. Tu je niekoľko ukazovateľov, ktoré vám pomôžu za zorientovať, kedy je potrebné vyhľadať psychoterapiu ako pár:

 • Cítite dlhodobejšiu emocionálnu vzdialenosť medzi Vami.
 • Na fyziologickej úrovni začínate považovať svojho partnera za nepriateľa.
 • Cítite často napätie alebo strach či úzkosť v prítomnosti svojho partnera.
 • Pozorujete stupňovanie kritiky medzi vami (útočenie na osobu alebo charakter druhého s cieľom urobiť jedného z vás dobrým a druhého zlým).
 • Jeden alebo obidvaja si navzájom dávate najavo pohŕdanie.
 • Obhajovanie sa.
 • Častá prítomnosť nereagujúceho postoja smerom k partnerovi.
 • Po hádke máte dlhšie ťažkosti obnoviť puto medzi vami.
 • Pri spomínaní na vašu spoločnú minulosť prevažujú negatívne spomienky.

Môžete vyplniť dotazník, ktorý Vám povie, či je potrebné vyhľadať psychoterapiu ako pár.

Čo sa deje počas psychoterapie?

Psychoterapia sa uskutočňuje hlavne prostredníctvom rozhovoru počas individuálnych prípadne párových stretnutí. Stretnutia sa najčastejšie uskutočňujú v týždňových intervaloch. V prípade potreby, je možné dohodnúť sa na častejších stretnutiach (napr. 2 krát za týždeň) alebo na menej častých stretnutiach (napr. raz za dva týždne). Konkrétny termín a miesto stretnutia je nutné si dohodnúť vždy dopredu. Stretnutie trvá 45 minút, v prípade párového alebo rodinného poradenstva je možné dohodnúť si aj dlhšie stretnutie nakoľko je prítomných viacero ľudí a každý potrebuje svoj priestor a čas na vyjadrenie.

Čo je dovolené a čo nie v rámci psychoterapie?

Informácie poskytnuté psychológovi na stretnutiach sú dôverné a psychológ je v zmysle etického kódexu psychologickej činnosti povinný o nich zachovávať mlčanlivosť. Existujú však výnimky z tohto pravidla. V prvom prípade je to možnosť psychológa konzultovať psychoterapiu s iným kolegom či kolegami (tzv. supervízia) kvôli kvalitnejšej starostlivosti. Druhou výnimkou je povinnosť psychológa nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní informáciu o uskutočnenom či pripravovanom trestnom čine, v prípade ak sa o takýchto skutočnostiach dozvie. Psychológ je takisto povinný poskytnúť informácie v prípade, ak ho mlčanlivosti zabaví súd. Podľa  Etického kódexu psychoterapeutov je neprípustné, aby mali klient a psychoterapeut akékoľvek iné vzťahy mimo psychoterapeutických sedení. To zároveň znamená, že Vašim psychoterapeutom nemôže byť nikto, koho osobne poznáte. Rovnako ani po skončení psychoterapie nemôže byť medzi Vami a psychoterapeutom žiadny iný vzťah okrem toho psychoterapeutického.

Prečo u vás platím?

Toto súkromné zdravotnícke zariadenie nie je zaradené do siete zmluvných poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Znamená to, že psychoterapiu neprepláca zdravotná poisťovňa, ale celú sumu si hradí klient sám. Zmluvné zariadenia majú viaceré obmedzenia v poskytovaní výkonov a preto existuje celá sieť nezmluvných zariadení. Napríklad, jednak si klient musí priniesť odporúčanie od iného lekára, a tiež najmä v Bratislave čakať v poradovníku, kým sa na neho dostane rad. Poisťovňa prepláca iba jedno terapeutické stretnutie u jedného klienta za týždeň, maximálne dokopy 25 terapeutických sedení, a tiež počet klientov, ktorým môže byť poskytnutá starostlivosť je obmedzený bodovým limitom tej ktorej konkrétnej poisťovne. Podľa výskumov klienti, ktorí si platia celú sumu, bývajú často motivovanejší k zmene, podobne ako sa väčšina ľudí naučí cudzí jazyk skôr, ak je do toho finančne zainteresovaná. Pre mnohých ľudí je úľavou aj to, že terapeutovi v takomto prípade nič nedlžia. Jediným obmedzením je vaša predstava o tom, koľko chcete do seba investovať a aké máte k dispozícii finančné prostriedky.