O terapii

Čo je to psychoterapia?

Psychoterapia je vedomé a zámerné použitie psychologických metód a interpersonálnych vzťahov na základe etablovaných psychologických princípov za účelom pomôcť ľuďom zmeniť ich správanie, myslenie, emócie a/alebo iné osobné charakteristiky v smere, ktorý jej účastníci považujú za žiaduci.

Americká psychologická asociácia

Je psychoterapia účinná?

Výskumy efektu psychoterapie ukazujú, že na konci liečby, boli klienti v terapii v 80% na tom lepšie ako kontrolná skupina. Tiež sa ukázalo, že 50% klientov vykazuje signifikantné zlepšenie už po 5-10 sedeniach a 75% klientom sa signifikantne polepší po 26 sedenia (cca 6 mesiacoch). Podľa výskumov je efekt psychoterapie väčší než placebo alebo žiadna liečba – oproti placebu je efekt dvojnásobný, oproti žiadnej liečbe až štvornásobný. Placebo je zámerne neúčinné liečivo, ktoré sa využíva pri skúmaní účinnosti iných liekov. Vysvetľuje sa autosugesciou ľudí a poukazuje na dôležitosť úlohy psychiky pri prekonávaní rôznych ochorení. Výsledky psychoterapie pretrvávajú dlhšie a s menšou pravdepodobnosťou vyžadujú ďalšiu prídavnú liečbu než lieky – mnohé štúdie potvrdzujú pretrvávajúci efekt psychoterapie aj po dvoch či viacerých rokoch od ukončenia liečby a dokonca v niektorých prípadoch zlepšovanie pokračuje ďalej aj po ukončení psychoterapie. Súvisí to aj s tým, že klienti získajú počas psychoterapie zručnosti, ktoré ďalej používajú a rozvíjajú.